Username
Password
คู่มือประชาชน
 
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
 
แบบฟอร์ม ขุดดิน ถมดิน อบต.ตำนาน [อ่าน 23 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2563
แบบฟอร์มเด็กแรกเกิด [อ่าน 17 คน] เมื่อ 26 มิ.ย. 2563
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [อ่าน 37 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2563
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [อ่าน 23 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2563
ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน [อ่าน 28 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2563
ขออนุญาตติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา [อ่าน 22 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2563
แบบฟอร์มคำร้องขอติดตั้งประปา [อ่าน 17 คน] เมื่อ 25 มิ.ย. 2563
คู่มือสำหรับประชาชน [อ่าน 32 คน] เมื่อ 24 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325