Username
Password
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
 
**
**
**
**
**
**
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.28-016 สายทาง บ้านทุ่งโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7 น้ำตกสาริกา ตำบลโนนสมบูรณ์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 342 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,710 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรัง 0.50 เมตร เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin   [01 ก.ค. 2565]
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
 
   
   
   
   
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325