Username
Password

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ สื่อรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน )ประจำปี 2565
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13:22 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325