Username
Password

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565
 
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจีดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก-ประจำไตรมาส-2_210422_100437.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2565 เวลา 10:02 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325