Username
Password

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
 
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผู้ชนะ27012565_270122_131824.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 มกราคม. 2565 เวลา 13:16 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325