สำรวจบริเวณแนวเขตขุดลอกเหมืองน้ำ ลำห้วย และคลอง
สำรวจบริเวณแนวเขตขุดลอกเหมืองน้ำ ลำห้วย และคลอง
ลงพื้นที่มอบเงินและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ลมพัดที่อย
ลงพื้นที่มอบเงินและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ลมพัดที่อย