อัลบั้มภาพ "ลงพื้นที่มอบเงินและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ลมพัดที่อยู่อาศัย"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > ลงพื้นที่มอบเงินและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ลมพัดที่อยู่อาศัย ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 )

 
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ช่วยเนียม นายกเทศมนตรีตำบลตำนาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่มอบเงินและน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ลมพัดที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย มอบให้แก่นางเขียว ดุกมาก ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยความปรารถนาดีจาก #เทศบาลตําบลตำนาน

 
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325