อัลบั้มภาพ "สำรวจบริเวณแนวเขตขุดลอกเหมืองน้ำ ลำห้วย และคลอง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > สำรวจบริเวณแนวเขตขุดลอกเหมืองน้ำ ลำห้วย และคลอง ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ) 
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายสมปอง ช่วยเนียม นายกเทศมนตรีตำบลตำนาน พร้อมด้วยนายโอภาส ร่วงเหมือน รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล . ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยทหารช่างที่ 402 พัทลุง สำรวจบริเวณแนวเขตขุดลอกเหมืองน้ำ ลำห้วย และคลองในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 7, 8, 13, 14 และหมู่ที่ 15 ในพื้นที่ตำบลตำนาน ได้แก่ สายลำมุด, สายโตระ - ประดู่ทอง, สายโคกคีรี - ควนปอม, สายทุ่งลาน ลงไปยังพื้นที่ควนกุฏ ต.ควนมะพร้าว . เพื่อแก้ไขปัญหาป้องกันการเกิดอุทกภัยและการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง งานประชาสัมพันธ์ #เทศบาลตำบลตำนาน

 
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325