ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน

logo
องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Tel:074-617325
E-mail : office@tamnan.go.th