ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดโพธิ์ ซอย 1 (พท.ถ.60-068) หมู่ที่ 5 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

Posted by:

กำหนดราคากลางสายวัดโพธิ์ ซอย 1 หมู่ที่ 5

0

About the Author:

Add a Comment