ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโพธิ์ทอง-โคกหญ้าคา (พท.ถ.60-033) หมู่ที่ 8 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

Posted by:

กำหนดราคากลางสายโพธิ์ทอง-โคกหญ้าคา ม.8

0

About the Author:

Add a Comment