ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกไม้ไผ่-บ้านลำเบ็ด (พท.ถ.60-061) หมู่ที่ 15 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

Posted by:

กำหนดราคากลางสายบ้านโคกไม้ไผ่-บ้านลำเบ็ด หมู่ที่ 15

0

About the Author:

Add a Comment