ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านโตระ (บ้านเกาะโชน) ตำบลตำนาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

Posted by:

ประปาหมู่ที่ 8

0

About the Author:

Add a Comment