ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนวชิรธรรมสถิต-หนองน้ำแม่ลาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๐๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

P.1

0

About the Author:

Add a Comment