ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนวชิรธรรมสถิต-หนองน้ำแม่ลาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๐๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

P.1

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย) ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนบ้านทุ่งลาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

T5

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๔ บ้านศาลาพระนาย ตำบลตำนาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

P.1

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 20 ลบ.ม. หมู่ที่ 9 บ้านขาคีม ตำบลตำนาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

A10

0

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    Tamnan 3

0

เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง        Tamnan 1 (2)

0

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายหน้าโรงเรียนวชิรธรรมสถิต-หนองน้ำแม่ลาน กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘,๐๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง Asphaltic Concrete กว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

P12

0